ppłk Łukasz Ciepliński ps. PŁUG

Operacja Cezary, szpiegowski film dokumentalny, Sławomir Górski

wzór patriotyzmu i niezłomności

Podpułkownik  Łukasz Ciepliński to postać godna uwagi, gdyż jego życie i działalność stanowią wzór patriotyzmu i niezłomności. Przez wielu zapamiętany jako jeden z przywódców polskiego ruchu oporu, szczególnie w podokręgu rzeszowskim, Ciepliński stał się symbolem oporu wobec niemieckiej okupacji.

Zacznijmy od początku. Łukasz Ciepliński, urodzony w 1913 roku, w okresie przedwojennym służył w Wojsku Polskim. Jako zawodowy oficer był świadkiem i uczestnikiem bohaterskiej obrony Polski we wrześniu 1939 roku, kiedy to kraj został zaatakowany przez Niemcy. Niestety, mimo zaciętej obrony, Polska upadła pod ciężarem dwóch agresorów – Niemiec i Związku Sowieckiego.

nie składa broni

Po kapitulacji armii regularnej, Ciepliński, podobnie jak wielu jego kolegów po fachu, nie złożył broni. Przeszedł do działalności podziemnej, która była jedną z najsilniejszych i najlepiej zorganizowanych form oporu w okupowanej Europie. Działalność ta obejmowała szeroki zakres działań, od dywersji, przez gromadzenie wywiadu, po wsparcie aliantów.

Podokręg rzeszowski

Podokręg rzeszowski, którym dowodził Ciepliński, był częścią Armii Krajowej – największej organizacji niepodległościowej działającej w ramach Polskiego Państwa Podziemnego.

Łukasz Ciepliński był nie tylko dowódcą, ale i strategiem, który miał niezwykle trudne zadanie ochrony ludności cywilnej przed brutalnością okupanta.

W okupowanej Polsce represje niemieckie były codziennością. Mordowanie Polaków, wysiedlenia, aresztowania i egzekucje stanowiły narzędzie zastraszania oraz próbę złamania ducha oporu. W odpowiedzi na te akty terroru, Ciepliński, zgodnie z wytycznymi rządu na uchodźstwie oraz w oparciu o zasady polskiego podziemia, wydawał wyroki śmierci na najbardziej znanych niemieckich zbrodniarzy. Były to decyzje ekstremalne, ale odzwierciedlały skrajną sytuację i potrzebę działania.

Nie wolno zapominać, że działania takie jak te, których podjął się Ciepliński i jego żołnierze, były obarczone ogromnym ryzykiem. Represje niemieckie często przybierały formę zbiorowych kar, które były wymierzone nie tylko w bezpośrednich sprawców akcji oporu, ale również w niewinne społeczności. Dlatego priorytetem Cieplińskiego i jego podkomendnych było zapewnienie bezpieczeństwa cywilom, co często wymagało skomplikowanych operacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych.

Podczas gdy działalność podziemna w regionie rzeszowskim rozkwitała, Ciepliński i jego ludzie przyczynili się do wielu spektakularnych akcji, które miały na celu osłabienie niemieckiego uścisku.

Aresztowanie

Ale przede wszystkim, byli oni obrońcami niewinnych – często ryzykując własnym życiem, aby ratować życie innych. Ostatecznie, Ciepliński został aresztowany przez komunistów po wojnie, w czasach stalinowskich, skazany w sfingowanym procesie i stracony w 1951 roku. Jego historia jest przypomnieniem, że walka o wolność nie kończy się wraz z odzyskaniem niepodległości, a postacie takie jak on pozostają żywymi symbolami nie tylko odwagi, ale i niezłomności w obliczu represji.

Łukasz Ciepliński, przez swoje poświęcenie i determinację, stał się częścią wielkiej narodowej narracji. Jego dziedzictwo, jak i dziedzictwo tysięcy żołnierzy podziemia, którzy walczyli o wolną Polskę, przetrwa w pamięci kolejnych pokoleń.

autorzy:

grafika i rysunki – Krzysztof Lorczyk OP
animacje – Michał Czubak
tekst i opracowanie – Sławomir S. Górski

Leave a Reply