kpt. Adam Boryczko ps. TOŃKO

Cichociemny

Kapitan Adam Boryczko, znany pod konspiracyjnym pseudonimem “Tońko”, jest jednym z bohaterów niezwykle fascynującego i tajemniczego rozdziału w historii Polski związanego z działalnością Cichociemnych – elitarnego korpusu oficerów Polskich Sił Zbrojnych, którzy podczas II wojny światowej byli wyszkoleni w Wielkiej Brytanii i zrzucajni na spadochronach do okupowanego kraju, by wspierać tamtejszy ruch oporu.

Urodzony przed 1939 rokiem, Boryczko wkrótce po wybuchu wojny znalazł się poza granicami Polski, jak wielu jego rodaków, nie składając broni, ale kontynuując walkę na emigracji. Jego droga przez szeregi Polskich Sił Zbrojnych w kraju i poza jego granicami, aż do wstąpienia do formacji Cichociemnych, była trudna i wyboista, lecz za każdym razem przesączała się przez nią niezachwiana wiara w sens walczącej Polski.

Oficer do zadań specjalnych

Po intensywnym i wszechstronnym treningu, obejmującym między innymi szkolenie spadochronowe, wywiadowcze, dywersyjne oraz łączności, Boryczko został przydzielony do zadań o szczególnym znaczeniu. Jego działalność, choć owiana tajemnicą, odgrywała kluczową rolę w łańcuchu przekazu informacji oraz wsparcia finansowego dla struktur Polskiego Państwa Podziemnego, w tym dla IV Zarządu Sztabu Naczelnego Wodza, zajmującego się wywiadem i kontrwywiadem.

Operacje, w których brał udział, były niezwykle ryzykowne i wymagały nie tylko ogromnych umiejętności, ale i odwagi. Na polecenie Józefa Maciołka – jednej z postaci centralnych dla działalności wywiadowczej Polskiego Państwa Podziemnego – kapitan “Tońko” pełnił funkcję kuriera. Jego zadaniem było przemycać do Polski mikrofilmy oraz pieniądze, które były niezbędne do utrzymania działalności podziemnej i finansowania dalszej walki.

Zrzuty do okupowanej Polski

Rok 1943, w którym Boryczko został zrzucony do Polski, był momentem, w którym działalność Cichociemnych weszła w kluczową fazę. Niemcy, zaostrzając represje, stawiali polskiemu ruchowi oporu coraz większe wyzwania, a zapotrzebowanie na wsparcie z zewnątrz wzrastało. Przywożone przez “Tońko” pieniądze i informacje były tlenem dla konspiracji.

Za każdym razem, kiedy opuszczał brytyjski samolot i w mroku nocy szybował nad okupowaną ziemią, kapitan Boryczko był doskonale świadomy ryzyka. Lądowanie na terenie kontrolowanym przez wroga, ukrywanie się przed gestapo, spotkania konspiracyjne i przekazywanie cennych ładunków – to był jego świat, w którym każda chwila nieostrożności mogła kosztować życie.

Wartości, jakimi kierował się kapitan Boryczko i jego towarzysze broni, odwaga, poświęcenie, patriotyzm, do dziś pozostają inspiracją i są symbolem niezłomności Polski wobec przeciwności losu. Historia Cichociemnych, do której należał, jest jednym z najjaśniejszych przykładów niezachwianego ducha polskiego narodu.

Dziś, kiedy opowiada się historię kapitana Adama Boryczko, nie można zapominać o kontekście historycznym, w którym działał – okupacji niemieckiej, systemie komunikacji podziemnej, czy też strukturach wywiadowczych Polskiego Państwa Podziemnego. Postać taka jak “Tońko” staje się często przedmiotem badań historyków, pasjonatów historii II wojny światowej oraz miłośników militariów, stanowiąc ważny element w mozaice bohaterskiej walki Polaków o niepodległość.

autorzy:

  • grafika i rysunki – Krzysztof Lorczyk OP
  • animacje – Michał Czubak
  • tekst i opracowanie – Sławomir S. Górski
Leave a Reply